Perifere neuropathie

PERIFERE NEUROPATHIE

Perifere neuropathie is de algemene benaming dat refereert aan verstoringen aan het perifere zenuwstelsel. Het perifere zenuwstelsel bestaat uit zenuwen welke ontspringen uit het centraal zenuwstelsel en naar verschillende perifere delen van het lichaam gaan.

De perifere neuropathie is een relatief veel voorkomend probleem wat resulteert in schade aan de zenuwen. Het kan veroorzaakt worden door een aantal ziektes aan de zenuwen. De meest voorkomende oorzaken zijn diabetes, alcoholisme, voedingstekorten, andere specifieke aandoeningen aan het zenuwstelsel en zenuwbeknellingen (rug). Diabetes is de grootste meest voorkomende oorzaak van perifere neuropathie. Andere minder voorkomende oorzaken zijn blootstelling aan koude of straling, medicijngebruik, giftige stoffen, vasculaire of collogene ziekten en reumatoïde artritis.

SYMPTOMEN
De perifere zenuwen bestaat uit motorische (om te helpen bewegen) zenuwen en sensibele (om te helpen voelen) zenuwen. Een of beide kunnen aangetast zijn door de neuropathie.

Als een sensibele zenuw beschadigd is, is het belangrijkste symptoom pijn, prikkelingen, tintelingen, een branderig gevoel en een vermindering of verergerd van het gevoel (wattengevoel). De symptomen ontwikkelen zich geleidelijk aan. Het kan starten met een tinteling in de tenen en de bal van de voet en zich omhoog verspreiden. Soms kan de huid zo gevoelig worden dat de kleinste aanraking vervelend is. Soms zijn de symptomen nauwelijks merkbaar, maar op andere momenten speciaal ’s nachts, kunnen ze ondraaglijk zijn. De symptomen kunnen ook een wattengevoel geven, branderige voeten of pijn. Als de motorische zenuwen zijn beschadigd kan er een verzwakking van de spieren ontstaan welke door deze zenuwen worden gecontroleerd met als gevolg een verandering van voetstand.

DIABETISCHE PERIFERE NEUROPATHIE
Diabetisch perifere neuropathie verdient een aparte vermelding omdat het de meest voorkomende oorzaak is en tot serieuze complicaties kan leiden. Diabetische perifere neuropathie betekent schade aan de zenuwuiteinden bij mensen met diabetes. Het proces waarbij de zenuwen worden beschadigd is niet geheel duidelijk, maar het is waarschijnlijk gerelateerd aan een te hoge bloedsuiker welke het metabolisme van de zenuwcellen aantast.

Er zijn drie soorten van diabetische perifere neuropathie:

  • Sensorisch, het verlies om o.a. koud, warm en pijn te voelen.
  • Motorisch, vermindering van kracht en vermindering van controle van beweging en verandering van de voetstand.
  • Autonome, vermindering van regulerende functies zoals peesreflexen.

Perifere neuropathie kan zich uiten in:

  • een vermindering van het gevoel voor o.a. koud, warm, etc.
  • pijnklachten en een branderig gevoel (pijnlijke neuropathie).

PODOTHERAPIE
Er is in de meeste gevallen geen genezende behandeling mogelijk voor de perifere neuropathie. De podotherapeut kan de gevolgen van de perifere neuropathie beperken. Tevens zal er specifiek advies gegeven worden met betrekking tot bepaalde systeemziektes (zie diabetes mellitus).

terug

Zaans Medisch Centrum

We zijn sinds 1994 verbonden aan het Zaans Medisch Centrum.

Zorggroep ROHA Amsterdam

Dit is een samenwerkingsverband van 140 huisartsen uit de regio Amsterdam.

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten

Podotherapeuten zijn erkende paramedici en voldoen aan een groot aantal kwaliteitseisen.

Kwaliteitsregister Paramedici

Specifieke informatie en informatie over de werkwijze van onze praktijk.

Nederlandse Vereniging van diabetes podotherapeuten

Diabetes podotherapeuten

Zorggroep Arts & Zorg

aangesloten bij Arts&Zorg Hoornseveld

Praktijkkeurmerk

Praktijkkeurmerk

Stichting eerstelijns zorggroep

Stichting eerstelijns zorggroep

Podotherapie Amsterdam - Sitemap - Zoeken - Disclaimer